logo 33

Stowarzyszenie Rodzicow Dzieci Niepelnosprawnych Dobro Dziecka
kreska cienka
Strona Glowna O Nas Osiagniecia Kontakt
kreska gruba

kreseczka
SDS
kreseczka
Wydarzenia
kreseczka
Galeria Zdjec
kreseczka
Plany na przyszlosc
kreseczka
Sprawozdania
kreseczka
1%
kreseczka


Srawozdanie merytoryczne z działalności za 2007 rok


Stowarzyszenie w 2007 roku postawiło sobie za zadanie zmianę siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wystosowane pismo do Parafii Brzezie o adaptację Domu Parafialnego na potrzeby osób niepełnosprawnych, zostało rozpatrzone negatywnie.

Następnie wystosowano pismo do Urzędu Gminy Kłaj, który przychylnie przyjął koncepcję przeniesienia siedziby Ośrodka Wsparcia do Wiejskiego Domu Kultury  w Brzeziu 338.

Rezultatem współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a Samorządem Terytorialnym w Kłaju było podpisanie umowy najmu na okres 10 lat.

Od maja 2007 roku Stowarzyszenie podjęło działania mające na celu przygotowanie                       i adaptację pomieszczeń w Domu Kultury na potrzeby osób niepełnosprawnych uczęszczających              na co dzień do Dziennego Ośrodka Wsparcia.

Do sukcesów należy zaliczyć montaż instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa wnętrza Ośrodka, remont i wyposażenie sanitariatów, wykonanie remontów pracowni terapii zajęciowej, osuszenie piwnic Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu.

Oficjalne otwarcie nowego lokalu ŚDS połączone zostało z piknikiem rodzinnym mającym           na celu integrację osób niepełnosprawnych z ludnością lokalną.

W 2007 roku pozyskano ponadto dwóch nowych członków oraz 8 wolontariuszy, którzy pracują na rzecz Stowarzyszenia.

Zorganizowano 5 zbiórek pieniędzy przy Kościołach parafialnych w Kłaju, Szarowie, Łężkowicach, Staniątkach i Niepołomicach. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone na remont nowej siedziby ŚDS.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z PFRON na wycieczkę krajoznawczą „Śladami orlich gniazd – walory krajoznawcze w turystyce osób niepełnosprawnych” zorganizowana dla uczestników Środowiskowego domu Samopomocy w Brzeziu. Wyjazd odbył się w we wrześniu 2007 roku.

Stowarzyszenie złożyło wniosek do PFRON o przyznanie dofinansowania na kolejny wyjazd plenerowy „Zdobywamy góry” – Pieniny dla wszystkich. Wniosek jest obecnie rozpatrywany, planowany termin wyjazdu na wrzesień 2008 roku.

W roku 2007 kontynuowano udział w Europejskim Programie Pomocy Najuboższym PAED, który realizujemy od września 2005 roku. W ramach programu została udzielona pomoc                           dla 162 rodzin (w sumie 612 osób), wydano w sumie 18 905 kg żywności.

W 2007 roku odbyły się trzy Zebrania Walne i pięć posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia.