logo 33

Stowarzyszenie Rodzicow Dzieci Niepelnosprawnych Dobro Dziecka
kreska cienka
Strona Glowna O Nas Osiagniecia Kontakt
kreska gruba

kreseczka
SDS
kreseczka
Wydarzenia
kreseczka
Galeria Zdjec
kreseczka
Aktualności
kreseczka
Sprawozdania
kreseczka
1%
kreseczka
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych  „Dobro Dziecka” jest
organizacją pozarządową o statucie organizacji pożytku publicznego.

     Istnieje  od października 2001 roku , powstałą na bazie ruchu wspólnotowego 
„Wiara i Światło” w ramach którego działalność rozpoczęto we wrześniu 1991 roku.


Działalność Stowarzyszenia polega na pomocy osobom niepełnosprawnym,
w tym głównie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Kłaj i Powiatu Wielickiego
w normalnym pełnoprawnym funkcjonowaniu i pełnej integracji ze środowiskiem lokalnym.
Kładziemy szczególny nacisk na:

·    Budowanie pomostów, tolerancji i akceptacji odmienności intelektualnej
 i niepełnosprawności ruchowej.
·    Umożliwiamy zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności, rozwijanie talentów.
·    Wspieramy rodziny ubogie.
·    Niesiemy pomoc pedagogiczną, psychologiczną i psychiatryczną wszelkim grupom społecznym
o jakiejkolwiek dysfunkcji.
·    Prowadzimy profilaktykę i staramy się przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia społecznego.
·    Intensywnie pracujemy w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
·    Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami przedstawiając możliwości naszych podopiecznych
jako potencjalnych pracowników.

Zarząd Stowarzyszenia:


- Janina Pucharska – Prezes 

- Teresa Jamborska – Wiceprezes 

- Teresa Frączek – Skarbnik  

- Bogumiła Kruczkowska – Sekretarz